header standaard np

Huishoudelijk Reglement T.C. ’t Naers Peloton 

ARTIKEL 1
Tijdens de groepstochten en andere activiteiten van de vereniging is ieder lid verplicht een valhelm te dragen en een fietsbel op de fiets te hebben.

ARTIKEL 2
Toelating van nieuwe leden beperkt zich tot
   a) inwoners van Neer,
   b) potentiële leden van buiten Neer voor zover aan de volgende criteria voldaan is:
          1) Een kandidaat kan alleen via een bestaand lid worden aangedragen die tevens ambassadeur van het lid is
              en erop toeziet dat gedrag kandidaat in lijn is en blijft met de gedragsregels van ’t Naers Peloton
          2) Het kandidaat lid committeert zich aan een actief lidmaatschap en aan de evenementen van ’t Naers Peloton
          3) Het kandidaat lid is geboren in Neer of is van een Naerse familie of behoort tot een Naerse vriendengroep
          4) Het aantal niet in Neer woonachtige leden kan maximaal groeien tot 25 % van het aantal leden van ’t Naers Peloton
          5) Het aantal niet in Neer woonachtige bestuursleden mag
              maximaal 25 % van het aantal bestuursleden van ’t Naers Peloton bedragen
          6) Per jaar mogen er maximaal 5 kandidaten van buiten Neer toetreden
          7) Het bestuur beslist over toetreding kandidaat en aanmelding wordt ter kennisgeving in de ALV gemeld

ARTIKEL 3
Niet-leden mogen deelnemen aan de groepstochten van de vereniging als introducé. Deze rijdt maximaal 1 maand met groepsleider mee. De introducé moet minstens 1 week van te voren aangemeld worden bij de secretaris.

ARTIKEL 4
Diegene die de voorgeschreven termijn van contributie betaling overschrijdt kan van de ledenlijst worden afgevoerd.

ARTIKEL 5
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 6
Leden die door wangedrag in woord of daad of op andere wijze de belangen van de vereniging schaden kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden gezet.

ARTIKEL 7
De gedragscode die opgesteld is door het bestuur dient een ieder te respecteren en na te komen.

ARTIKEL 8
Het bestuur bepaalt de plaats en het tijdstip waar en wanneer een vergadering gehouden wordt.

ARTIKEL 9
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gezamenlijke tochten en andere activiteiten van de vereniging.

ARTIKEL 10
Gedragsregels wielrenners TC ’t Naers Peloton:
   a) Het NP fietst onder het motto samen uit samen thuis.
   b) Veiligheid
          1. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.
          2. Aangesproken worden op je eigen gedrag (door de groepsleider) is normaal.
          3. Instructie groepsleider worden te allen tijde opgevolgd.
          4. De groep steekt als 1 geheel de weg over.
          5. Obstakels, paaltjes, tegenliggers, enz. altijd doorseinen tot achter in de groep.
          6. Achteropkomend verkeer altijd doorseinen tot voor in de groep.
          7. Bij het ritsen schuift de linker rij op de veiligst mogelijke manier in.
   c) Koprijders
          1. houden rekening met elkaar en passen zich aan elkaar aan.
          2. passen snelheid aan op de naderende verkeerssituatie.
   d) Verkeersregels
          1. De verkeersregels worden door iedereen opgevolgd.
          2. Gebruik de fietsbel bij het naderen van andere fietsers/verkeersdeelnemers om deze te waarschuwen.
          3. Binnen de bebouwde kom geldt voor iedereen een maximum snelheid van 30 km/uur.
   e) Groepen
          1. Bij de start stelt iedereen zich bij de eigen groep op.
          2. De groepsgrootte is maximaal 16.
          3. Het NP rijdt volgens de 2 x 2 regel:
               1. Na 2 km schuiven de koprijders één positie rechtsom door en iedereen schuift direct door.
               2. De koprijders rijden dus 2 x 2 km op kop; eerst links dan rechts.
               3. Het is eventueel mogelijk maar 1 beurt van 2 km op kop te rijden;
                   dan wordt na de beurt op links direct met de rechter koprijder mee doorgeschoven.
          4. Indicatie maximale richtsnelheden heren.
               1. Rood op maandagavond 38 km/uur, op donderdagavond 35 km/uur.
               2. Blauw op maandagavond 35 km/uur, op woensdagavond 32 km/uur.
               3. Voor-elk-wat-wils op maandagavond 30 km/uur.
               4. Wit op woensdagavond 32 km/uur.
          5. Indicatie maximale richtsnelheden dames.
               1. Rood op woensdagavond 34 km/ uur.
               2. Blauw op woensdagavond 28 km/ uur.
   f) Ongevallen met behandeling bij de eerste hulp worden gemeld aan het bestuur.
   g) Bij het niet opvolgen van de gedragsregels kunnen disciplinaire maatregelen volgen. Deze worden opgelegd door het bestuur.

ARTIKEL 11
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden genomen op de algemene vergadering met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

 

Onze sponsoren

Het weer vandaag

Leden Login

Agenda

MTB Heren za MTB-tocht 23 feb 12:00 uur
MTB Dames zo MTB-Tocht 24 feb 09:00 uur
MTB Heren zo MTB-Tocht 24 feb 09:00 uur
Diversen Algemene voorjaarsledenvergadering 8 mrt 20:30 uur
Diversen Clinic fietsonderhoud en reparatie 14 mrt 00:00 uur
Dames za, Heren za Openingstocht 23 mrt 00:00 uur
MTB Heren za, MTB Dames za MTB Zerkall 6 apr 10:00 uur